Созополски семинар по творческо писане - 2013

Списък с одобрените български участници:
Марианна Георгиева
Момчил Николов
Стоян Ненов
Тодор П. Тодоров
Христос Хартомацидис
Резерви:
Диана Петрова
Димитър Калчев
Илиян Любомиров

Селекцията беше извършена от Владислав Тодоров и Владимир Левчев.
Благодарим на всички кандидати за интереса към семинара!