За наградата

Годишната награда „Кръстан Дянков” е учредена през 2007г. Наградата се дава за превод от английски на български език на съвременен роман. Оригинално издание трябва да е публикувано на английски език. Преводачът на наградения превод получава $2,000. Номиниран преводач може да бъде всеки, чийто превод отговаря на изискванията на наградата. Условията на наградата могат да бъдат прочетени в секцията "Конкурс" при обявяване на конкурса за текущата година.
Необходимостта от подкрепа на преводаческото изкуство е един от основните дефицити, идентифицирани от фондация „Елизабет Костова”. Фондацията благодари на всички преводачи, които с работата си допринасят за развитието на художествения превод.

За Кръстан Дянков
Кръстан Дянков (1933-1999) е преводач от английски език, на чиито преводи дължим познанството си с едни от най-големите образци на американската литература на ХХ век: Стайнбек, Колдуел, Чийвър, Ъпдайк, Милър, Сандбърг и Фокнър.

  • Емил Басат, Кръстан Дянков - Двайсет години по-късно, http://liternet.bg/publish22/e_basat/k_diankov.htm
  • Александър Шурбанов, За Кръстан Дянков, http://www.online.bg/kultura/my_html/2070/mem_kd.htm
  • Зорница Джункова, Из библиографско изследване на цялостното творчество на Кръстан Дянков
  • Зорница Джункова, Из библиографско изследване на цялостното творчество на Кръстан Дянков
    КРЪСТАН ДЯНКОВ (1933 - 1999)
    Кръстан Димитров Дянков е роден в град София на 10.11.1933 година. Родът му е странна смесица от европейски издънки. В родословното му дърво е един чех, който открива първата аптека в столицата след Освобождението. Пряк роднина му е първият директор на прочутата Русенска мъжка гимназия в края на миналия век. Кръстан Дянков завършва гимназия в София през 1951 година и още от гимназиалните си години се насочва към изкуството на превода. Тогава в ръцете му попада една брошура - кратко жизнеописание на Блез Паскал, който по това време е негов любимец в областта на физиката. Превежда брошурката, за да могат да я прочетат и съучениците му. Вече като студент по английска филология в Софийския университет решава да превърне любителското задоволство в професионално. Първоначално превежда няколко разказа на Ърскин Колдуел, чието творчество става по-късно тема на дипломната му работа. Три от тези първи преведени разказа са публикувани в списание "Пламък" през 1957 год. и така започва творческият път на големия наш преводач. Интересен момент в неговата биография е първият му контакт с Ърскин Колдуел. За дипломната си работа Кръстан Дянков се свързва лично с големия американски писател. След няколко изпратени писма Колдуел му съобщава, че изпраща три книги с личен автограф за него. За зла участ книгите не пристигат на домашния му адрес - поради свирепата цензура на онова време, те се озовават в каталозите на Народната библиотека "Кирил и Методи". Едва след време чрез официалния адрес на Съюза на българските писатели и на сп. "Пламък" той успява да получи други 16 тома и така завършва навреме дипломната си работа. Всички романи, които превежда Кръстан Дянков, са премиери. Има привилегията лично да стисне ръката на Джон Чийвър и Уилям Съроян. Води приятелски разговор с Джон Ъпдайк през 1964 година. Няколко поколения читатели се запознават с произведенията на Стайнбек, Фокнър, Колдуел, Мамет, Чийвър, Сандбърг, Милър и др. благодарение на блестящите му преводи. Парадоксалното е, че Кръстан Дянков се превръща във виртуозен преводач на американската действителност, без да е стъпвал отвъд Атлантика преди 10 ноември. Но това не му попречва години наред да живее с любимите си автори и да говори за тях така, сякаш ги познава от години. Приобщава към световната култура младите творци и преводачи, като им предава своето модерно и свободно мислене. Дейността на Кръстан Дянков не се заключва само в една област. Той е един от създателите на Съюза на преводачите в България, учредител и председател на сдружението "Приятели на САЩ в България". Големият преводач освен това е и един от създателите на седмичните издания на БТА - списанията "Паралели" и "ЛИК". Единадесет години работи в агенцията - в редакция "Международна информация" и в редакциите на двете списания. Дългогодишен редактор в сп. "Българско фото" и "Съвременик". Член на редакционната колегия на поредицата "Избрани романи" в издателство "Народна култура". Негово дело са и много съставителства на сборници, на които той е и редактор. Автор е на редица предговори и рецензии. Друга негова страст е театърът. Превежда пиеси на именити драматурзи като Артър Милър, Дейвид Мамет и Тенеси Уилямс. Дори става драматург на театър "София". През февруари 1998 година, заедно с актрисата Катя Паскалева, поставя в Сатиричния театър пиесата на Жан Клод ван Итали "Скитница". Сам обяснява театралния си опит така: "С пиесата се пробвах в режисурата, но не се виждам зад кулисите." Кръстан Дянков претвори на български език най-хубавото от съвременната американска литература, пресявайки го през дребно сито. Толкова дребно, че през него минават само автори, носещи в себе си потенциала на вечните теми и дълбоките нравствени и философски проблеми.