Интервю с директора на издателство Open Letter Books

№1 ИНТЕРВЮТО С ЧАД ПОСТ, ДИРЕКТОР НА ИЗДАТЕЛСТВО“OPEN LETTER BOOKS”.
ЗЕ: Има ли други издателства на преводна литература в САЩ? Кое прави „Open Letter Books” уникално в този аспект
ЧП: В САЩ има няколко издателства, които публикуват преводни книги: „Dalkey Archive Press”, „Archipelago”, „Europa Editions”, „New Directions” – специализирани в областта на прозата; и „Host Publications”, „White Pine”, „Ugly Duckling Press”, които издават поезия. Повечето от тях, обаче, публикуват само по няколко заглавия годишно. (Точни данни и подробности можете да намерите в нашата база данни за преводна литература: http://www.rochester.edu/College/translation/threepercent/index.php?s=database.) „Open Letter Books” (и „Archipelago” с малки изключения) е единственото издателство, което публикува само преводна литература. Нашите естетически изисквания са твърде специфични: творби от ХХ и ХХІ век от цял свят, които са уникални и новаторски. Онова, което ни прави различни от другите издателства, е нашият водещ подход към книгоиздаването. Вместо прибързано да издадем много автори, ние съсредоточаваме вниманието си върху 10 заглавия годишно, окуражаваме хората да се абонират за нашите серии и използваме нови медийни практики, за да идентифицираме читатели.

ЗЕ: Какви са критериите за подбор, които „Open Letter Books” използва при публикуване на книги от чуждестранни автори?
ЧП: Имаме редакторски съвет, който разглежда списъка на всички наши възможни публикации. Търсим произведения, които ни впечатляват с това, че са във висока степен забележителни и интересни. Книги, които са умело композирани, стимулиращи, които се различават от произведенията,създадени от американски писатели, но същевременно са свързани с международната, утвърдила се през вековете традиция. Наистина е трудно да се опише точно какво търсим . . . в основата си това са толкова удивителни книги, че не можете да се сдържите и непрекъснато говорите за тях на приятелите си. Тъкмо такива искаме да публикуваме.
ЗЕ: Какво ще кажете за съвместните усилия на издателство „Open Letter Books” и Фондация „Елицабет Костова” за популяризиране българската литература в САЩ?
ЧП: Наистина се вълнувам и от двата проекта, чието изпълнение предприехме съвместно. Прекрасно е, че приехме Здравка Евтимова за няколко седмици, по време на които тя работи върху превода на разкази от Боян Биолчев и се запозна с някои подходи при работата с американски издатели. / И аз научих нещо повече за българската литература!/ Наистина се вълнувам, че ще издадем книгата на Милен Русков „Захвърлен в природата”. Това е един прекрасен роман и мисля, че читателската публика ще го оцени наистина високо.