Конкурс за писатели

Конкурсът е предназначен за автори на съвременна българска литература.

Кандидатсващите писатели трябва да имат поне един публикуван роман в България.

Задължителна информация на английски език:

  • Откъс от издаван на български език роман: минимум 25, максимум 50 стандартни страници (1800 знака с интервалите). Текстът трябва да бъде запазен в Times New Roman, големина на шрифта 12 пункта, разредка 1,5;
  • Биография (не CV) на кандидатстващия писател (максумум 300 думи);
  • Синопсис на текста, с който се кандидатства (максимум 1500 думи);

Всеки автор може да кандидатства само с една творба.

Селекцията се осъществява от международно жури.

Проектът e годишен и се реализира съвместно с американското издателство „Open Letter”. За актуалния конкурс, посетете нашия уеб сайт или се абонорайте за нашия бюлетин.

До този момент са подкрепени три заглавия:
“Захвърлен в природата” на Милен Русков (2011)
“18% сиво” на Захари Карабашлиев (септември, 2012)
“Кратка повест за срама” на Ангел Игов (септември, 2012)

Проектът се осъществява с подкрепата на фондация „Америка за България”.