Фондация „Елизабет Костова“
18 Юли 2017 | 17:31

Конкурс за творческа резиденция в Норич, Великобритания

БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛ / ПРЕВОДАЧ В РЕЗИДЕНЦИЯ

Фондация "Елизабет Костова" има удоволствието да обяви конкурс, насочен към писатели и преводачи, за участие в мини-резиденция в Норич, Великобритания – творчески град на литературата под егидата на ЮНЕСКО.

Творческият престой ще бъде осъществен съвместно с Писателския център в Норич (Writers' Centre Norwich), Катедрата по литература, драматургия и творческо писане към Университета на Източна Англия (School of Literature, Drama and Creative Writing at the University of East Anglia) и Британския център по литературен превод към Университета на Източна Англия (British Centre for Literary Translation at the University of East Anglia).

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
Резиденцията е насочена към:
1. Писатели в следните жанрове: роман, къс разказ, поезия;
2. Преводачи в посочените жанрове;
3. Ако сте писател: необходимо е да имате поне една книга, издадена на български език, на хартиен носител, публикувана от българско издателство;
4. Ако сте преводач: необходимо е да имате поне един публикуван превод от английски на български и/или от  български на английски език (от издателство, списание и/или електронно периодично издание);
5. За писатели и за преводачи: свободното владеене на английски език е задължително изискване с цел пълноценно участие в резиденцията.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Прочетете инструкциите за писатели и преводачи, описани във формуляра за кандидатстване, публикуван ТУК, попълнете го на английски език и го изпратете със съответните приложения на Симона Илиева, координатор на ФЕК, по ел. поща на: silieva@ekf.bg. Моля, въведете като тема на съобщението: "Резиденция в Норич 2017".

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
21 август (понеделник) 2017 г., 24:00 ч.


ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
В резултат от провеждането на конкурса ще бъде избран един участник (преводач или писател), който ще бъде награден с десетдневен творчески престой в Норич в началото на месец октомври 2017 г.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕСТОЯ:

Селектираният български писател или преводач на художествена литература от български на английски език ще има възможност да използва всички програмни ресурси на Писателския център в Норич, да участва в публични събития, съвместно с писатели и преводачи от други езици, курсове, менторски консултации, уъркшопове и др. инициативи с цел развитие на професионални умения.
Резидентът ще има възможност да посещава лекции и семинари от академичните програми по художествен превод и творческо писане на Университета на Източна Англия, поддържани от Британския център по литературен превод и Катедрата по литература, драматургия и творческо писане, които управляват тези програми.
Други възможности включват участие в преводачески уъркшоп от магистърската програма на Университета на Източна Англия, посещение на магистърски клас по теория на превода и участие в Международния ден на превода в Лондон.
Въпроси относно процеса на кандидатстване можете да задавате на имейл: silieva@ekf.bg.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАРИТЕЛИ:
Фондация "Елизабет Костова" е учредена в България на 24 май 2007 г. и е вписана в Централния регистър за юридическите лица с нестопанска цел при Министерство на правосъдието като фондация в обществена полза.
Ако желаете да подкрепите творческата резиденция в Норич, Великобритания, можете да го направите с банков превод на следната банкова сметка на Фондация "Елизабет Костова", открита в български лева:
Фондация "Елизабет Костова"
"Юробанк България" АД
IBAN: BG03BPBI79401059632301
BIC: BPBIBGSF
Основание: Дарение за творческа резиденция в Норич, Великобритания
Лице за контакт: Милена Делева, управляващ директор на ФЕК, mdeleva@ekf.bg.
Copyright © 2007 - 2023 · Фондация „Елизабет Костова“ · Всички права запазени

Абонирайте се за електронния ни бюлетинСледвайте ни