Фондация „Елизабет Костова“
08 Март 2018 | 12:38

Възможност за практика или доброволчество във Фондация "Елизабет Костова"


Организация: Фондация „Елизабет Костова“ (ФЕК)
Уеб-страница:
www.ekf.bg
Работни езици:
български език и английски език
Сектор на дейност:
неправителствен, културен/ арт мениджмънт, култура, литература, художествен превод
Място на провеждане на практиката:
офис/ седалище на ФЕК, ул. „Любен Каравелов“ № 15, гр. София
Очаквано образование на практиканта:
културология, журналистика, филология или друга хуманитарна специалност
Степен на образование практиканта:
бакалавърска или магистърска степен на обучение
Период на провеждане на практиката:
м. април-юни 2018 г., почасова ангажираност
Краен срок за кандидатстване: 17:00 ч.
на 30 март (петък) 2018 г. 

Фондация „Елизабет Костова“ набира практиканти и доброволци за пролетно-летния събитиен сезон в дейността на организацията.

Информация за организацията:
Фондация „Елизабет Костова“ e създадена през 2007 г., с мисия за подкрепа развитието на съвременната българска литература и българските писатели.
Нейните основни цели са: да подкрепя преподаването и професионализацията на творческото писане в България; да окуражава, предизвиква и публикува талантливи писатели; да създава контакти между български, американски и английски автори; да подпомага обучението на англоговорящи преводачи на съвременна българска литература; да подкрепя публикуването на български писатели на английски език; да популяризира и развива четенето на български писатели в България и чужбина.

Активни за периода проекти със събитиен характер:
Уъркшоп по творческо писане за младежи (7-11 май 2018), СтолицаЛитература: Ателие по превод (11-13 май 2018), СтолицаЛитература: Международна програма (4-6 юни 2018) Созополски семинари по творческо писане (7-11 юни 2018), СПА: София поетически анимирана (11-18 юни 2018) и др.

Планирани задачи и дейности:

Конкретните задачи и дейности на практиканта/ доброволеца ще бъдат организирани в три основни сфери на работа:

✓ Организационна дейност:
Практикантът/ доброволецът ще има възможност да участва активно в подготовката и провеждането на събития: лекции, кръгли маси, четения, като допринесе за реализацията на целия събитиен цикъл от дейности.

✓ Комуникационна дейност:

Практикантът/ доброволецът ще има в работи с няколко от целевите групи на фондацията: на първо място, автори и преводачи, но също така редактори, издатели и др. агенти от книжната верига, като допринесе за развитието и привличането на нови публики, ще поддържа социалните мрежи на ФЕК и ще има възможност да прояви креативност при промотирането на всяко едно събитие.

✓ Проучвателна дейност:

Тази насока на работа предвижда задачи, чрез които практикантът/ доброволецът ще има възможност да допринесе чрез своите индивидуални проучвания за успешната реализация на ключови за фондацията проекти по отношение на състоянието на съвременната българска литература и художествен превод, незадължително свързани с текущите в съответния период на провеждане на практиката проекти.

Изисквания към кандидатите:
•  Да се обучават в релевантна специалност;
•  Да са запознати с дейността на фондацията;
•  Да владеят български език и да имат висока езикова култура;
•  Да владеят свободно английски език – писмено и говоримо;
•  Да имат интерес в областта на съвременната българска литература;
•  Да имат интерес и познания за работа със социални медии и интернет маркетинг;
•  Да имат висока компютърна грамотност и добри технически умения;
•  Да могат да работят в динамична среда, с поставени крайни срокове;
•  Да бъдат организирани, отговорни, коректни и старателни при изпълнение на ангажиментите си.

Какво предлага организацията:

Практикантите/ доброволците ще получат възможност да развият културмениджърски умения; да се запознаят с трудностите при организиране на събития и управление на неправителствена организация; да подобрят своите комуникационни умения, организационни умения и способност за работа в екип; да установят професионални контакти с преводачи и писатели.

Ангажираността ще бъде съобразена с нуждите на организацията и графика на практикантите/ доброволците. Натовареността във фазата на изпълнение на активните за периода проекти ще бъде висока и от практиканта/ доброволеца ще се изисква да бъде на разположение на организацията за оказване на подкрепа по различни текущи задачи.

При провеждане на практика, тя може да бъде заверена като такава, ако учебният план на специалността, в която  кандидатът се обучава, предвижда такава. Изборът се обозначава във въпросника за кандидатстване. Практиката не е платена.

Ако проявявате интерес към предложените позиции за практика, моля, не по-късно от посочения краен срок, изпратете попълнен въпросник и своята професионална автобиография (CV формат) на Симона Илиева, координатор на Фондация „Елизабет Костова“, ел. поща: silieva@ekf.bg

Copyright © 2007 - 2019 · Фондация „Елизабет Костова“ · Всички права запазени

Абонирайте се за електронния ни бюлетинСледвайте ни