Фондация „Елизабет Костова“

Конкурс, САЩ

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В РЕЗИДЕНЦИЯ ЗА ЛИТЕРАТУРНИ ПРЕВОДАЧИ, 2015

Фондация "Елизабет Костова" (ФЕК) обявява шестия пореден конкурс за участие в резиденция за литературни преводачи в САЩ.

І. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ:
1.
Конкурсът е насочен към преводачи на съвременна българска литература.
2. Всеки кандидатстващ преводач трябва да бъде способен да превежда художествена литература от български на английски език.
3. Всеки кандидатстващ преводач трябва да има минимум три публикувани превода на художествена литература от английски на български език в електронно или в печатно издание (поезия и/или проза).
4. Всеки кандидатстващ преводач трябва да изпрати превод на откъс от книга (роман или разказ/и), върху която възнамерява да работи по време на преводаческата резиденция, ако бъде одобрен за участие в нея. Оригиналът на книгата трябва да представлява съвременна българска литературна творба с високи художествени качества, която вече е публикувана на български език от официално регистрирано издателство.
5. Преводач, кандидатствал в предишно издание на конкурса, но неодобрен за участие в преводаческата резиденция, може да кандидатства отново, но с превод на различен текст.
6. Всеки преводач може да кандидатства само с един превод на конкурс.
► Селекцията се осъществява от международно жури.

ІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Ако желаете да кандидатствате, необходимо е да подготвите следните документи:
1) Попълнен формуляр за кандидатстване (на български език). Формуляра можете да намерите ТУК ;
2) Професионална биография на кандидатстващия преводач, в която са отбелязани най-важните му литературни преводи "от" и "на" английски език (максимум 300 думи, написана в разказвателна форма, а не в CV формат). Биографията трябва да бъде на английски език;
3) Синопсис на книгата (роман или сборник с разкази), върху чийто превод кандидатстващият преводач възнамерява да работи по време на престоя си в издателство "Open Letter Books", ако бъде одобрен за участие в преводаческата резиденция (максимум 1 500 думи). Синопсисът трябва да бъде на английски език;
4) Превод от български на английски език на откъс от книгата (роман или сборник с разкази), върху чийто превод кандидатстващият преводач възнамерява да работи по време на престоя си в издателство "Open Letter Books", ако бъде одобрен за участие в преводаческата резиденция:
4.1) 15 стандартни страници, ако преводът е на откъс от роман (1800 знака на страница, с интервалите, т.е. 27 000 знака общо). Текстът трябва да бъде запазен в шрифт Times New Roman, размер на шрифта – 12 пункта.
4.2) 10 стандартни страници, ако преводът е на разказ/и (1800 знака на страница, с интервалите, т.е. 18 000 знака общо). Текстът трябва да бъде запазен в шрифт Times New Roman, размер на шрифта – 12 пункта.  Ако е необходимо, изпратете повече от един разказ.
5) Мотивационно писмо, което обяснява интереса на кандидатстващия преводач за участие в преводаческата резиденция (значимостта й за неговата преводаческа кариера, както и неговите литературни интереси). Мотивационното писмо трябва да бъде на английски език.
6) Писмено съгласие от автора и/или издателя на книгата, върху чийто превод кандидатстващият преводач възнамерява да работи по време на престоя си в издателство "Open Letter Books", ако бъде одобрен за участие в преводаческата резиденция (подписана декларация, изпратена сканирана по имейл). Декларацията може да бъде на английски или на български език.

Технически изисквания: Моля, именувайте файловете, които изпращате, като използвате САМО латински букви, цифри, тирета и долни черти. Моля, НЕ използвайте запетайки, интервали, апострофи, кавички, както и всякакви други символи. Моля, напишете своето ИМЕ върху всеки документ, с който кандидатствате.  Приемат се файлове с разширение: ".doc"/ ".docx" (за декларациите: ".pdf"/ ".jpeg").

ІІІ. КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Моля, изпратете задължителните документи за кандидатстване: 1), 2), 3), 4), 5) и 6) на Симона Илиева, координатор на ФЕК, на имейл: silieva@ekf.bg, до 17:00 ч. на 02 ноември (понеделник) 2015 г.
Моля, въведете като тема на имейла: "Конкурс за преводачи, САЩ – 2015 г.”.

ІV. ОПИСАНИЕ НА ПРЕВОДАЧЕСКАТА РЕЗИДЕНЦИЯ:
Стипендията за участие в преводаческата резиденция покрива разходите по издаването на виза, международния самолетен билет, дневните и нощувките на одобрения преводач.
Преводачът, участник в преводаческата резиденция, ще има възможност приблизително 21 дни да работи в едно от най-важните американски издателства за преводна литература – "Open Letter Books". Издателството е базирано в университета в Рочестър, САЩ. Обикновено резиденцията се осъществява през месец април.

От преводача, одобрен за участие в преводаческата резиденция, се очаква да:

  • работи върху конкретен превод на съвременна българска литературна творба (роман или сборник с разкази);
  • сътрудничи на издателството в избора на книги за превод на английски език;
  • посещава лекции и семинари от магистърската програма по художествен превод на Университета Рочестър;
  • обогати опита си при работата с чужди редактори и издатели;
  • усъвършенства уменията си за писане на молби до издатели.

V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:
Проектът e годишен и се реализира в партньорство с американското издателство "Open Letter Books" и с финансовата подкрепа на фондация "Америка за България".

До момента в рамките на проекта са подкрепени участията на петима преводачи:

  • Изидора Анжел (2015);
  • Екатерина Петрова (2014);
  • Бистра Андреева (2013);
  • Олга Николова (2012);
  • Здравка Евтимова (2010).
Copyright © 2007 - 2022 · Фондация „Елизабет Костова“ · Всички права запазени

Абонирайте се за електронния ни бюлетинСледвайте ни