Фондация „Елизабет Костова“

Изкуството на превода, интервю с Владимир Молев, носител на голямата награда "Кръстан Дянков", 2013 г.

Владимир Молев беше награден за превода на „Краткият чуден живот на Оскар Уао“ от американския писател от доминикански произход Джуно Диас и превода на „Поправките“ от американския писател Джонатан Франзен.

От колко време превеждате?
От 1999 г. Но на пресекулки, между ученето, казармата и работата тук-там. Само с преводи се занимавам от 2006 г.

Коя е първата литературна творба, преведена от Вас?
Доколкото криминалетата са все пак част от литературата, първият ми превод е „Лично разследване“ на Джери Бойл. Дължа благодарност на главния редактор на издателство „Атика“ Марин Гинев, който по време на един летен стаж, когато бях във втори курс на специалност „Книгоиздаване“, ме попита: „А не искаш ли да се пробваш да превеждаш?“ и после ми вдъхна кураж да продължа.

Кои са най-често срещаните трудности във Вашата професия?
Материалните.

Бихте ли казали няколко думи за влиянието на автора, редактора и издателя на дадена книга върху работата Ви по превода й?
Не съм сигурен дали, ако авторът пише прав, и преводачът трябва да работи прав. Но смятам, че за да вникнеш в текста, да го разтълкуваш и пресъздадеш, е хубаво да познаваш не само творчеството на автора, а и живота и мирогледа му, отразен в най-разнообразни източници (интервюта, статии, публични изказвания), тъй като чрез тях може да се види как тече съзидателната мисъл, какъв е смисълът зад думите и що за банална дреболия понякога е дала искрата за чудовищната неразбираема метафора, над която си блъскал главата си с часове.
Издателят не само се нагърбва с организационното и финансовото осигуряване на начинанието (и в този смисъл от него зависи дали преводачът ще има възможност да си свърши работата), но и задава рамката за възприемане на творбата чрез избора на корица, графично оформление, анотация и т.н. Текстът (преводът) е един от елементите на книгата, безспорно основополагащият и най-важният, но и другите имат немалко значение за нейното въздействие. И за да е съзвучен и цялостен този ансамбъл, хубаво е преводачът и издателят предварително да стиковат представите си за текста.
Безспорно, с най-голяма важност за крайния резултат е работата с редактора, като бих наблегнал на предлога „със“. На редактора е отредена нелеката задача да е коректив, да улавя пропуски и грешки, да помага на текста – текста на преводача! – да звучи по-добре, а в същото време да проявява героично себеотрицание и да се въздържа от свое тълкуване, от свой прочит на оригинала и от свои пристрастия към определени изразни средства. Ако преводачът е подчинен на автора, то редакторът е подчинен колкото на автора, толкова и на преводача, и неслучайно не се явява носител на авторско право (каквото и да си мислят някои издатели). Намери ли се обаче равновесието във взаимодействието между двамата, преводачът може да научи много, а текстът – само да спечели.

Какво прави един художествен превод добър?
Добрият превод се отличава с вярност към духа, а не към буквата/думата на оригинала, но по-важното му качество е, че той използва пълноценно, в еднаква степен грамотно и свободно, възможностите на родния език.

Кои бяха най-големите предизвикателства при работата Ви с оригинала на наградения превод(и)?
Големите предизвикателства – и в двете произведения – бяха свързани с постигането на цялостното внушение, не с превода на ниво фраза/изречение, а с предаването на неизказани, но съдържащи се, кодирани в езика нагласи, отношения и представи, които често пъти нямат еквивалент в българската действителност. Прилагането на този подход – доведен до абсурдна, но симпатична крайност в един преводачески експеримент – би претворил „Краткият чуден живот на Оскар Уао“ например в разговорна смесица от български и турски, в която думите и изразите на турски са изписвани „по нашенски“, с кирилица.

Считате ли се за съавтор?
Не повече от всеки читател.

Подтиква ли Ви превеждането към писане?
Превеждането е писане, макар и с наочници.
Copyright © 2007 - 2022 · Фондация „Елизабет Костова“ · Всички права запазени

Абонирайте се за електронния ни бюлетинСледвайте ни