Формуляр за кандидатстване:

Лична информация
* Фамилия
* Презиме
* Име
* Дата на раждане
* Език, на който пишете
* Настояща заетост
Информация за контакт
* Адрес за кореспонденция
* Телефон
* Имейл
Персонален сайт
* Държава по произход
* Държава по местоживеене
Качване на файлове
Моля, отбележете Вашето име на всеки документ, с който кандидатствате!

* Приложете актуална биография

Биография на кандидатстващия писател в рамките на 300 думи. Моля, отбележете Вашите публикации, писателски признания, публични четения и текст-пърформанси (ако има такива).

* Приложете мотивационно писмо

Моля, опишете писателските проекти, върху които работите в момента, дейностите, в които се надявате да вземете участие по време на семинара в Созопол и обяснете как Вашето участие ще допринесе за писането Ви (до 1 стр.).

* Приложете откъс от текст

Моля, приложете текст в художествена проза, който представлява откъс от роман или разказ/и (минимум 10, максимум 20 печатни страници: по 1800 знака на страница, с интервалите, т.е. между 18 000 и 36 000 знака общо; форматиран в шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12 пункта и запазен като файл с разширение ".doc"/".docx").
Препоръка
Моля, въведете следната информация за Вашия препоръчител:
* Фамилия
* Име
* Настояща позиция
Моля, помолете Вашия препоръчител да изпрати една препоръка в подкрепа на Вашата кандидатура по имейл на следния адрес: vkostova@ekf.bg.
Обратна връзка
* Как научихте за семинара?
Друго