Фондация „Елизабет Костова“
20 Април 2017 | 11:30

Конкурс за писатели и преводачи, САЩ, 2017

Съвместно с изд. "Open Letter Books", САЩ

Фондация "Елизабет Костова" обявява конкурс, отворен за кандидатстване, както от страна на писатели, така и от преводачи. Конкурсът се осъществява в сътрудничество с издателство "Open Letter Books", САЩ и с подкрепата на Lois Roth Endowment.
Срок за кандидатстване: 3 юли (понеделник) 2017.
Срок за обявяване на победителя: 1 септември (петък) 2017.
В резултат от конкурса ще бъде избран само един победител (преводач или писател).
Позволява се самостоятелно кандидатстване на преводач и на писател с един и същ текст.

НАСОКИ ЗА ПИСАТЕЛИ

І. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ:

1. Конкурсът е насочен към автори на съвременна българска литература.
2. Всеки кандидатстващ автор трябва да има поне един роман, публикуван в България на хартиен носител от официално регистрирано българско издателство.
3. Романът, с откъс от който се кандидатства, трябва да е публикуван на български език.
4. Автор, кандидатствал в предишно издание на конкурса, но неодобрен за публикация на английски език, може да кандидатства, но с откъс от различен роман.
5. Всеки автор може да кандидатства само с една творба на конкурс.
► Селекцията се осъществява от международно жури.

ІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1) Попълнен формуляр за кандидатстване (на български език). Формуляра можете да намерите  ТУК.
2) Професионална биография (написана в разказвателна форма, а не в CV формат) на кандидатстващия писател (максимум 300 думи). Биографията трябва да бъде на английски език.
3) Синопсис на романа, с който се кандидатства (максимум 1 500 думи). Синопсисът трябва да бъде на английски език.
4) Откъс от издаван на български език роман: минимум 25, максимум 50 стандартни страници (1800 знака на страница, с интервалите, т.е. между 45 000 и 90 000 знака общо). Текстът трябва да бъде запазен в шрифт Times New Roman, размер на шрифта – 12 пункта. Откъсът трябва да бъде преведен на английски език.
Технически изисквания: Моля, именувайте файловете, които изпращате, като използвате САМО латински букви, цифри, тирета и долни черти. Моля, НЕ използвайте запетайки, интервали, апострофи, кавички, както и всякакви други символи. Моля, напишете своето ИМЕ върху всеки документ, с който кандидатствате.  Приемат се файлове с разширение: ".doc"/ ".docx".

ІІІ. КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Моля, изпратете задължителните документи за кандидатстване: 1), 2), 3) и 4), на Симона Илиева, координатор на ФЕК, на имейл: silieva@ekf.bg, до 17:00 ч. на 3 юли (понеделник) 2017.
Моля, въведете като тема на имейла: "Конкурс за писатели и преводачи, САЩ – 2017".

IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:
Проектът e годишен и се реализира за седми пореден път в партньорство с американското издателство "Open Letter Books".  До момента в рамките на проекта са подкрепени следните заглавия:   
• "Захвърлен в природата" от Милен Русков (изд. "Open Letter Books", САЩ, 2011);
• "18% сиво" от Захари Карабашлиев (изд. "Open Letter Books", САЩ, 2013);
• "Кратка повест за срама" от Ангел Игов (изд. "Open Letter Books", САЩ, 2013);
• "Това е както става" от Албена Стамболова (изд. "Open Letter Books", САЩ, 2013);
• "Партиен дом" от Георги Тенев (изд. "Open Letter Books", САЩ, 2016);
• "Една и съща нощ" от Христо Карастоянов (изд. "Open Letter Books", САЩ, 2018).

НАСОКИ ЗА ПРЕВОДАЧИ

І. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ:

1. Конкурсът е насочен към преводачи на съвременна българска литература.
2. Всеки кандидатстващ преводач трябва да бъде способен да превежда художествена литература от български на английски език.
3. Всеки кандидатстващ преводач трябва да има минимум три превода на художествена литература от английски на български език и/или от български на английски език, публикувани в електронно или в печатно издание (поезия и/или проза).
4. Всеки кандидатстващ преводач трябва да изпрати превод на откъс от книга (роман или разказ/и), върху която възнамерява да работи по време на преводаческата резиденция, ако бъде одобрен за участие в нея. Оригиналът на книгата трябва да представлява съвременна българска литературна творба с високи художествени качества, която вече е публикувана на български език от официално регистрирано издателство.
5. Преводач, кандидатствал в предишно издание на конкурса, но неодобрен за участие в преводаческата резиденция, може да кандидатства отново, но с превод на различен текст.
6. Всеки преводач може да кандидатства с до два превода на конкурс.
► Селекцията се осъществява от международно жури.

ІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1)
Попълнен формуляр за кандидатстване (на български език). Формуляра можете да намерите ТУК .
2) Професионална биография на кандидатстващия преводач, в която са отбелязани най-важните му литературни преводи "от" и "на" английски език (максимум 300 думи, написана в разказвателна форма, а не в CV формат). Биографията трябва да бъде на английски език.
3) Синопсис на книгата (роман или сборник с разкази), върху чийто превод кандидатстващият преводач възнамерява да работи по време на престоя си в издателство "Open Letter Books", ако бъде одобрен за участие в преводаческата резиденция (максимум 1 500 думи). Синопсисът трябва да бъде на английски език.
4) Превод от български на английски език на откъс от книгата (роман или сборник с разкази), върху чийто превод кандидатстващият преводач възнамерява да работи по време на престоя си в издателство "Open Letter Books", ако бъде одобрен за участие в преводаческата резиденция:
4.1) 15 стандартни страници, ако преводът е на откъс от роман (1800 знака на страница, с интервалите, т.е. 27 000 знака общо). Текстът трябва да бъде запазен в шрифт Times New Roman, размер на шрифта – 12 пункта.
4.2) 10 стандартни страници, ако преводът е на разказ/и (1800 знака на страница, с интервалите, т.е. 18 000 знака общо). Текстът трябва да бъде запазен в шрифт Times New Roman, размер на шрифта – 12 пункта.  Ако е необходимо, изпратете повече от един разказ.
4.3) При кандидатстване с два превода, обемът се удвоява на 30 стандартни страници при откъс от роман и на 20 стандартни страници при превод на разкази.
5) Мотивационно писмо, което обяснява интереса на кандидатстващия преводач за участие в преводаческата резиденция (значимостта й за неговата преводаческа кариера, както и неговите литературни интереси). Мотивационното писмо трябва да бъде на английски език.
6) Писмено съгласие от автора и/или издателя на книгата, върху чийто превод кандидатстващият преводач възнамерява да работи по време на престоя си в издателство "Open Letter Books" (подписана декларация, изпратена сканирана по имейл). Декларацията може да бъде на английски или на български език.
Технически изисквания: Моля, именувайте файловете, които изпращате, като използвате САМО латински букви, цифри, тирета и долни черти. Моля, НЕ използвайте запетайки, интервали, апострофи, кавички, както и всякакви други символи. Моля, напишете своето ИМЕ върху всеки документ, с който кандидатствате.  Приемат се файлове с разширение: ".doc"/ ".docx".

ІІІ. КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Моля, изпратете задължителните документи за кандидатстване: 1), 2), 3), 4), 5) и 6), на Симона Илиева, координатор на ФЕК, на имейл: silieva@ekf.bg, до 17:00 ч. на 3 юли (понеделник) 2017.
Моля, въведете като тема на имейла: "Конкурс за писатели и преводачи, САЩ – 2017".

IV. ОПИСАНИЕ НА ПРЕВОДАЧЕСКАТА РЕЗИДЕНЦИЯ:
Стипендията за участие в преводаческата резиденция покрива разходите по издаването на виза, международния самолетен билет, дневните и нощувките на одобрения преводач.
Преводачът, участник в преводаческата резиденция, ще има възможност да прекара приблизително 21 работни в едно от най-важните американски издателства за преводна литература – "Open Letter Books". Издателството е базирано в университета в Рочестър, САЩ.
Обикновено резиденцията се осъществява през месец април.

От преводача, одобрен за участие в преводаческата резиденция, се очаква да:
• работи върху конкретен превод на съвременна българска литературна творба (роман или сборник с разкази);
• сътрудничи на издателството в избора на книги за превод на английски език;
• посещава лекции и семинари от магистърската програма по художествен превод на Университета Рочестър;
• обогати опита си при работата с чужди редактори и издатели;
• усъвършенства уменията си за писане на молби до издатели.

V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:
До момента в рамките на проекта са подкрепени участията на шестима български преводачи:
• Здравка Евтимова (2010);
• Олга Николова (2012);
• Бистра Андреева (2013);
• Екатерина Петрова (2014);
• Изидора Анжел (2015);
• Велина Минкова (2016).
Copyright © 2007 - 2021 · Фондация „Елизабет Костова“ · Всички права запазени

Абонирайте се за електронния ни бюлетинСледвайте ни