Фондация „Елизабет Костова“
30 Септември 2019 | 06:01

КОНКУРС ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ РОМАН НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Фондация „Елизабет Костова” (ФЕК) обявява конкурс за издаване на съвременен български роман на английски език.

І. Критерии за допустимост на кандидатите:

1. Конкурсът е насочен към автори на съвременна българска литература.
2.
 Всеки кандидатстващ автор трябва да има поне един роман, публикуван в България на хартиен носител от официално регистрирано българско издателство.
3.
 Романът, с откъс от който се кандидатства, трябва да е публикуван на български език.
4.
 Автор, кандидатствал в предишно издание на конкурса, но неодобрен за публикация на английски език, може да кандидатства, но с откъс от различен роман.
5. Всеки автор може да кандидатства само с една творба на конкурс.
► Селекцията се осъществява от международно жури.

ІІ. Документи за кандидатстване:

Ако желаете да кандидатствате, необходимо е да подготвите следните документи:
1)
 Попълнен формуляр за кандидатстване (на български език). Формуляра можете да намерите ТУК;
2)
 Професионална биография (написана в разказвателна форма, а не в CV формат) на кандидатстващия писател (максимум 300 думи). Биографията трябва да бъде на английски език;
3)
 Синопсис на романа, с който се кандидатства (максимум 1500 думи). Синопсисът трябва да бъде на английски език;
4)
 Откъс от издаван на български език роман: минимум 25, максимум 50 стандартни страници (1800 знака на страница, с интервалите, т.е. между 45 000 и 90 000 знака общо). Текстът трябва да бъде запазен в шрифт Times New Roman, размер на шрифта – 12 пункта. Откъсът трябва да бъде преведен от български на английски език. 

Технически изисквания: Моля, именувайте файловете, които изпращате, като използвате САМО латински букви, цифри, тирета и долни черти. Моля, НЕ използвайте запетайки, интервали, апострофи, кавички, както и всякакви други символи. Моля, напишете своето ИМЕ върху всеки документ, с който кандидатствате.  Приемат се файлове с разширение: “.doc”/ “.docx”.

ІІІ. Краен срок за кандидатстване:

Моля, изпратете задължителните документи за кандидатстване: 1), 2), 3) и 4), на Милена Делева, на имейл: mdeleva@ekf.bg, до 17.00 ч. на 19 декември (четвъртък) 2019 г.
Моля, въведете като тема на имейла: „Конкурс за писатели, САЩ – 2019 г.”.

ІV. Информация за проекта:

Проектът се реализира в партньорство с американското издателство „Open Letter Books” и с финансовата подкрепа на национален фонд "Култура".

До момента в рамките на проекта са подкрепени следните заглавия: 

  • „Захвърлен в природата” от Милен Русков (изд. „Open Letter Books“, САЩ, 2011); 
  • „18% сиво” от Захари Карабашлиев (изд. „Open Letter Books“, САЩ, 2013); 
  • „Кратка повест за срама” от Ангел Игов (изд. „Open Letter Books“, САЩ, 2013); 
  • „Това е както става” от Албена Стамболова (изд. „Open Letter Books“, САЩ, 2013); 
  • „Партиен дом” от Георги Тенев (изд. „Open Letter Books“, САЩ, 2015).
  • "Една и съща нощ" от Христо Карастоянов (изд. „Open Letter Books“, САЩ, 2017).
Copyright © 2007 - 2023 · Фондация „Елизабет Костова“ · Всички права запазени

Абонирайте се за електронния ни бюлетинСледвайте ни