Фондация „Елизабет Костова“
29 Септември 2020 | 15:19

“След Белия заек на поезията” с Надя РадуловаОнлайн
13.10 - 18.10. 2020 г.

ЗА УЪРКШОПА
Защо най-незабравимият залез в българската поезия, този от стихотворението „Любов“ на Атанас Далчев, е сравнен с домат? Къде живее „кралят на щурците“ от „Нямото дете“ на Лорка? Кое е удавеното момиче в „Огледало“-то на Силвия Плат? 
Добрият поет е като Белият заек от „Алиса в страната на чудесата“, подир който добрият читател хуква и пропада в тайнствена дупка. Там обичайната логика е нарушена и изгубваш себе си, и оставаш изгубен, докато не се намериш. Така всяко стихотворение дава шанс (първо на своя автор, а после и на своя читател) да преживее, макар и за миг, собственото си разпадане, за да се обърка и да се преподреди отново, всеки път. 
Писането на стихотворение е магьосническо занимание и като всяка истинска магия, има своите специални техники. Владеенето на тропите, играта с глаголните времена, разколебаването на време и пространство, мултиплицирането на гледните точки в един текст – това са само част от видимите инструменти на поета. …Които наред с всичко друго показват, че в повечето случаи добрият поет на първо място е много добър читател – и на литературата, и на света.
В настоящия кратък курс по „пропадане в заешка дупка“ ще тръгнем подир Белия заек на поезията и ще се опитаме да четем по-добре, за да пишем по-добре. 
ЗА АВТОРА
Надежда Радулова е доктор по сравнително литературознание. Пише, превежда поезия и проза от английски, редактира. Понякога преподава. Но най-много обича да чете. Вярва, че без последното всичко друго би изгубило смисъл и страст.
НАСОКИ, ДОПУСТИМОСТ, КАНДИДАТСТВАНЕ
1. Уъркшопът е насочен към участници на възраст над 18 години. Приемат се кандидати от територията на цялата страна.
2. Уъркшопът ще се проведе онлайн в периода 13.10 - 18.10. 2020 г.
3. От участниците се очаква да имат висока езикова култура.
4. Всички участници ще получат обучителни материали и сертификати, издадени от Фондация "Елизабет Костова".
5. За да кандидатствате, изпратете ваше стихотворение, писано през последните пет месеца.
В началото на файла, съдържащ вашия текст, моля включете:
- име и фамилия
- имейл и телефон за контакт
6. Срок за кандидатстване: 8-ви октомври 2020.
7. Кандидатурите се изпращат до intern@ekf.bg с тема на имейла „След Белия заек на поезията“. Телефон за контакт: 0878908726 и 0897010289, Виктория Костова, координатор.
8. Одобрените кандидати ще получат достъп до съдържанието на курса и учебни материали след регистрация.
9. Участието е безплатно.
Поредицата е част от Културния календар на "Столична община“.


 
Copyright © 2007 - 2023 · Фондация „Елизабет Костова“ · Всички права запазени

Абонирайте се за електронния ни бюлетинСледвайте ни