Фондация „Елизабет Костова“
04 Април 2022 | 15:35

Фондация "Елизабет Костова" търси практикант

Организация: Фондация „Елизабет Костова“ (ФЕК)
Уеб-страница: 
www.ekf.bg
Работни езици:
 български език и английски език
Сектор на дейност: 
неправителствен, културен/ арт мениджмънт, култура, литература, художествен превод
Място на провеждане на практиката: 
дистанционно и според нуждите на съответните събития
Очаквано образование на практиканта: 
културология, журналистика, филология или друга хуманитарна специалност
Степен на образование практиканта: 
бакалавърска или магистърска степен на обучение
Период на провеждане на практиката: 
м. май -юли 2022 г., почасова ангажираност
Краен срок за кандидатстване: 17:00 ч.
 на 25 април (понеделник) 2022 г. 

Фондация „Елизабет Костова“ набира практикант за пролетно-летния събитиен сезон в дейността на организацията.

За нас:

Фондация „Елизабет Костова“ e създадена през 2007 г., с мисия да оказва подкрепа за развитието на съвременната българска литература и българските писатели.

Нашите основни цели са: да подкрепяме преподаването и професионализацията на творческото писане в България; да окуражаваме, предизвикваме и публикуваме талантливи писатели; да създаваме контакти между български, американски и други англоезични автори; да подпомагаме обучението на англоговорящи преводачи на съвременна българска литература; да подкрепяме публикуването на български писатели на английски език; да популяризираме и развиваме четенето на български писатели в България и чужбина.

Активни за периода проекти със събитиен характер:

Уъркшопове по творческо писане, СтолицаЛитература: Ателие по превод (31 май-2 юни 2012), СтолицаЛитература: българска и международна програма (1-30 юни 2022), Кандидатури към програми.

Планирани задачи и дейности:

Конкретните задачи и дейности на практиканта ще бъдат организирани в три основни сфери на работа:

Организационна дейност:

Практикантът ще има възможност да участва активно в подготовката и провеждането на събития: лекции, кръгли маси, четения, като допринесе за реализацията на целия събитиен цикъл от дейности.

Комуникационна дейност:

Практикантът ще има възможност да работи с няколко от целевите групи на фондацията: на първо място, автори и преводачи, но също така редактори, издатели и други агенти от книжната верига, като допринесе за развитието и привличането на нови публики, ще участва в поддържането на социалните мрежи на ФЕК и ще има възможност да прояви креативност при промотирането на всяко едно събитие.

Проучвателна дейност:

Тази насока на работа предвижда задачи, чрез които практикантът ще има възможност да допринесе чрез своите индивидуални проучвания за успешната реализация на ключови за Фондацията проекти по отношение на състоянието на съвременната българска литература и художествения превод, незадължително свързани с текущите в съответния период на провеждане на практиката проекти.

Изисквания към кандидатите:
•  Да се обучават в релевантна специалност;
•  Да са запознати с дейността на
Фондацията;
•  Да владеят български език и да имат висока езикова култура;
•  Да владеят свободно английски език – писмено и говоримо;
•  Да имат интерес в областта на съвременната българска литература;
•  Да имат интерес и познания за работа със социални медии и
дигитален маркетинг;
•  Да имат висока компютърна грамотност и добри технически умения;
•  Да могат да работят в динамична среда, с поставени крайни срокове;
•  Да бъдат организирани, отговорни, коректни и старателни при изпълнение на ангажиментите си.

Какво предлага
Фондацията:

Практикантът ще получи възможност да развие умения в областта на културния мениджмънт; да се запознае със спецификите при организиране на събития и управление на неправителствена организация; да подобри своите комуникационни умения, организационни умения и способност за работа в екип; да установи професионални контакти с преводачи и писатели.

Ангажираността ще бъде съобразена с нуждите на организацията и графика на практиканта. Натовареността във фазата на изпълнение на активните за периода проекти ще бъде висока и от практиканта ще се изисква да бъде на разположение на организацията за оказване на подкрепа по различни текущи задачи.

При провеждане на практика, тя може да бъде заверена като такава, ако учебният план на специалността, в която кандидатът се обучава, предвижда такава. Изборът се обозначава във въпросника за кандидатстване. Практиката е платена в размер на 300 лева бруто.

Ако проявявате интерес към предложената позиция за практика, моля, не по-късно от посочения краен срок, изпратете попълнен въпросник (тук - свален и попълнен в word, НЕ попълнен директно от линка) и своята професионална автобиография (CV формат) на Виктория Костова, главен координатор на Фондация „Елизабет Костова“, ел. поща: vkostova@ekf.bg

Copyright © 2007 - 2023 · Фондация „Елизабет Костова“ · Всички права запазени

Абонирайте се за електронния ни бюлетинСледвайте ни