Фондация „Елизабет Костова“
20 Декември 2022 | 10:40

ОТВОРЕНА ПОКАНА СОЗОПОЛСКИ СЕМИНАР ПО ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ 8-12 ЮНИ 2023Фондация „Елизабет Костова“ приема кандидатури за участие в дванайсето издание на Созополския семинар по творческо писане, който ще се проведе отново след тригодишно прекъсване между 8-12 юни 2023 г. в античния Созопол и с допълнителна програма между 13-15 юни в София в рамките на фестивала „СтолицаЛитература“. Темата на семинара е "Загуба и скръб" и е избрана в контекста на войната в Украйна.

За участие в семинара могат да кандидатстват писатели, които работят на български или на английски език от всички страни по света. Приемат се художествени текстове в жанра на романа и разказа. 

За участие в семинара ще бъдат допуснати общо десет кандидати. Петима кандидати, пишещи на английски език, и петима кандидати, пишещи на български език, ще бъдат селектирани за участие като курсисти. Избраните участници получават частична стипендия, като Фондация "Елизабет Костова" ще осигури техните настаняване и транспорт в страната, както и част от храната за времето им на участие в семинара. 

ПРОГРАМА:

Програмата на семинара включва уъркшопове, индивидуални консултации, кръгли маси, лекции и четения. Уъркшоповете по творческо писане са предназначени за курсистите, допуснати до участие в програмата, като се осъществят в две езикови групи, българска и англоезична, които работят самостоятелно и съвместно, под ръководството на утвърдени инструктори. 

За уъркшоповете, от всеки селектиран за участие кандидат се изисква да предложи за обсъждане нередактиран работен откъс (от творба в процес) в рамките на приблизително 20 страници (различен от текста, с който се кандидатства. Този откъс трябва да бъде прочетен предварително от всички участници в уъркшопа по писане, с цел осъществяване на конструктивна обратна връзка.

Преподаватели:

Емануил А. Видински

Водещ на уъркшопа по творческо писане на българоезичната група

Писател, поет, музикант, редактор, преподавател по творческо писане. Автор на четири книги (петата, романът "Дом за начинаещи", се очаква тази пролет), редактор в „Литературен вестник“, радиоводещ в Deutsche Welle и БНР, вокалист, китарист и основен композитор на Par Avion Band.

Дебра Гуартни

Водещ на уъркшопа по творческо писане на англоезичната а група

Автор на мемоарите Live Through This, финалист за наградата National Book Critics Circle Award и I Am a Stranger Here Myself, носител на наградата за нехудожествена литература RiverTeeth. Носител на две награди Pushcart, а есето ѝ Fire and Ice е избрано за изданието „Най-добрите американски есета“. Преподава в магистърската програма на университета „Пасифик“, Орегон.

Йорданка Белева

Изтъкнат лектор

Автор на три стихосбирки и четири сборника с къси разкази. Носител на национални литературни награди. Някои от разказите ѝ са екранизирани, а филмите по тях награждавани. Нейни текстове са преведени за престижни антологии.

Хане Йорставик (Норвегия)

Изтъкнат лектор

Една от най-забележителните и обичани авторки в съвременната норвежка литература. Романът ѝ „Любов“ е обявен за шестата най-добра норвежка книга за последните 25 години. През 2018 г. книгата е финалист за National Book Award в САЩ, а преводът ѝ печели наградата PEN през 2019 г.

Гост-лектори: Владимир Полеганов (писател и преводач, България), Володимир Аренев (писател, Украйна), Гергана Панчева (литературна агенция "София", България), Гергина Кръстева (списание "Страница", България), Джеремая Чембърлин (писател и преподавател, САЩ), Едуин Франк (New York Review of Books, САЩ), Красимир Лозанов (изд. "Жанет-45", България), Натали Бакопулос (писател и преподавател, САЩ), Наталия Матолинец (писател, Украйна), Си Джей Евънс (Two Lines Press, САЩ), Таня Зеелбах (S.Fischer Verlag, Германия), Христо Блажев (изд. "Сиела", България).

КАНДИДАТУРА:

I. ОБЩИ ПРАВИЛА И НАСОКИ:

1) Всеки кандидат може да избере дали да кандидатства за участие в българоезичната или англоезичната група от писатели-курсисти, стипендианти на програмата, като изпрати попълнен електронен формуляр за кандидатстване и всички задължителни материали към него, подготвени изцяло на един от двата езика.

2) Всеки кандидат има право да изпрати само една кандидатура – не се приемат кандидатури от един и същи кандидат, подадени в двете езикови групи. На български кандидати, пишещи и на английски език, се препоръчва да кандидатстват за участие в българоезичната група – в англоезичната група се получават кандидатури от цял свят и конкуренцията е значително по-голяма.

3) Не се приемат кандидатури, включващи съавторски текстове и друг вид съвместни материали за кандидатстване – програмният формат на семинара и петте места, определени за курсисти във всяка от двете езикови групи, не допускат кандидатите, одобрени за участие в тях, да са кандидатствали с несамостоятелни авторски материали, в т.ч. нито за едно, нито за две (или повече) от петте места.

4) Владеенето на противоположния език не е задължително – програмата е с осигурен превод на български и английски език. 

5) Кандидатите могат да бъдат публикувани или непубликувани автори. Кандидатите могат да кандидатстват с публикувани и/или непубликувани текстове, но за участие в семинара трябва да разполагат с приблизително 20 страници авторски художествен материал (творба в процес), който имат готовност да усъвършенстват и развиват.

6) Няма ограничения относно възрастта на кандидатите, с изключение на непълнолетни лица – възрастта на пълнолетие в България е навършване на 18-годишна възраст. Кандидатите трябва да имат силна мотивация да развиват и професионализират своите писателски умения и техники.

7) Селекцията се осъществява от българоезична и англоезична комисия, чиито представители разглеждат и оценяват художествената стойност на пробните текстове на езика, на който са подадени, както и потенциала на кандидатите, на базата на биографичната бележка, мотивационното писмо и препоръката.

8) Участието в изданията на годишния семинар по творческо писане е еднократно. Кандидати, участвали в предишни издания на семинара, нямат право да кандидатстват отново. Кандидати, неодобрени за участие в предходни издания на конкурса, могат да кандидатстват повторно.

9) Фондация „Елизабет Костова“ ще организира настаняване, храна и транспорт за избраните за участие кандидати. Това включва двудневен престой в София в самостоятелна стая с осигурена закуска за участниците от провинцията, четиридневен престой в Созопол в самостоятелна стая. Фондацията ще осигури и две от вечерите в Созопол.

NB: Не са включени застраховки, две от вечерите в Созопол, както и лични разходи. 

II. МАТЕРИАЛИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

За да кандидатствате, трябва да попълните електронен формуляр за кандидатствате и да прикачите към него следните задължителни приложения – 1), 2) и 3), – подготвени предварително:

1) Професионална биография (кратка биографична справка, не CV): включва степен на придобито образование, художествени публикации, писателски конкурси, награди, участия в резидентски програми, публични четения, текст-пърформанси и пр., ако кандидатът има такива (максимум 300 думи).

2) Мотивационно писмо: описва писателските проекти, върху които кандидатът работи в момента, дейностите, в които се надява да вземе участие по време на семинара, аргументира желанието му за участие в семинара като обяснява как програмата ще допринесе за развитието на писателските му умения (максимум 1 страница).

3) Пробен художествен текст: текст в художествена проза, който представлява откъс от роман или разказ/и (минимум 10, максимум 20 печатни страници: по 1800 знака на страница, с интервалите, т.е. между 18 000 и 36 000 знака общо; форматиран в шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12 пункта и запазен като файл с разширение ".doc"/".docx"). Под 1 стандартна страница се разбира формат А4 (стандартна машинописна страница по БДС), съдържаща 1800 знака. Под брой знаци се разбира сборът на всички букви, цифри и други знаци, включително и интервалите. Ако използвате като текстов редактор Word, изчисляването на броя страници става от менюто Tools>Word Count>Characters (with spaces), като разделите съответния брой на 1 800. Не е необходимо художествените текстове да са свързани с темата на семинара.

– При кандидатстване с откъс от роман, прилага се последователна и логически свързана цялост, която не представлява компилация от различни части в книгата.

– При кандидатстване с повече от един разказ, разказите се подреждат от кандидата в желаната от него последователност и се записват в един файл.

– Текст под изисквания минимален обем не се допуска до разглеждане – счита се недостатъчен за определяне на художествената стойност на кандидатурата. Текст над изисквания максимален обем не се допуска до разглеждане – счита се, че кандидатът не е могъл да изготви кандидатурата си спрямо техническите изисквания на конкурса и не е проявил уважение спрямо времето, което ще бъде отделено за разглеждане на неговата кандидатура.

4) В допълнение към електронния формуляр за кандидатстване се изисква препоръка, адресирана и изпратена от препоръчителя по ел. поща до Фондация "Елизабет Костова". Препоръчителят изпраща препоръката преди изтичане на крайния срок на конкурса на ел. поща: vkostova@ekf.bg.

– Препоръката следва да бъде от човек с опит в полето на литературата – в т.ч. преподавател, писател, редактор, преводач, литературен агент, издател, критик, професионален читател, литературен блогър и пр., – като в нея той/тя излага защо препоръчва дадения кандидат за участие в семинара, аргументирайки се с негови текстове, които познава, и посочва по какъв начин участието на кандидата в семинар по творческо писане би допринесло за по-нататъшното му професионално развитие като писател.

– Не се приемат препоръки от преподаватели, панелисти и литературни професионалсти, обявени за участници в съответното издание на конкурса, от членове на Управителния съвет на Фондация "Елизабет Костова" и от служители на организацията.

– Достоверността на препоръките подлежи на верификация. Не се приемат фалшиви препоръки.

– Препоръката е задължителен елемент за кандидатстване, но не е определяща за решението на журито. Препоръка от изявено име не носи повече тежест, нито дава преднина. Водещо е качеството на предложения авторски текст.

Технически изисквания: Моля, именувайте файловете, които изпращате, като използвате САМО латински букви, цифри, тирета и долни черти. Моля, НЕ използвайте запетайки, интервали, апострофи, кавички, както и всякакви други символи. Моля, напишете своето ИМЕ върху всеки документ, с който кандидатствате. Приемат се типове файлове с разширение: ".doc"/ ".docx".

КАНДИДАТСТВАНЕ:

ВХОД В ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  Приемат се единствено кандидатури, получени през електронната система за кандидатстване. Достъпът е свободен. Няма такса за регистрация в системата и участие в конкурса.

КРАЕН СРОК:

28 февруари (вторник) 2023 г., 00:00 ч. (UTC+2:00, EET)

 Текущо местно време в София, България:

 Изпратете своята кандидатура преди крайния срок. Ако закъснеете, електронната система за кандидатстване ще бъде изключена и няма да можете да подадете кандидатура.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ:

При завършена електронна процедура по кандидатстване ще получите автоматично генерирано потвърждение по ел. поща, изпратено от sozopolfictionseminars[at]ekf.bg, на ел. адрес, който сте въвели във формуляра за кандидатстване. След като изпратите своя формуляр за кандидатстване, проверете електронната си поща. В полученото съобщение ще откриете линк към изпратения от Вас формуляр за кандидатстване, който ще имате възможност да прегледате или редактирате. Формулярът ще бъде достъпен за редакция до изтичане на крайния срок за кандидатстване.

РЕЗУЛТАТИ:

Одобрените участници ще бъдат уведомени за статуса на тяхното допускане до участие по ел. поща до 5 април 2023 г.

КОНТАКТ:

При въпроси, свързани с процедурата за кандидатстване и семинара, изпратете писмено запитване до Виолета Радкова, директор на Фондация "Елизабет Костова", на ел. поща vradkova[at]ekf.bg. Тема на съобщението: "Созополски семинари 2023".

Всички кандидати, изпратили писмено запитване най-късно до ден преди крайния срок ще получат отговор по ел. поща. Поради големия брой препоръки и запитвания, пристигащи в последната седмица преди изтичане на крайния срок за кандидатстване, съветваме кандидатите да не подготвят своите кандидатури и да не изпращат своите запитвания в последния момент. 

Дванайсетото издание на Созополските семинари по творческо писане (2023) на Фондация „Елизабет Костова“ ще бъде осъществено с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Възстановяване и развитие на частни културни организации”.


Copyright © 2007 - 2023 · Фондация „Елизабет Костова“ · Всички права запазени

Абонирайте се за електронния ни бюлетинСледвайте ни