Фондация „Елизабет Костова“

Уъркшоп за младежи: 20-24 май 2019

ПРОЛЕТНО ИЗДАНИЕ ПО НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

СОФИЯ, 20-24 май 2019.  КАНДИДАТСТВАЙТЕ преди 17 април!

Фондация "Елизабет Костова" (ФЕК) има удоволствието да обяви покана за кандидатстване в пролетен уъркшоп по творческо писане, насочен към български ученици от гимназиален курс, с фокус върху НЕХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА.

ИНСТРУКТОР

Джеремая Чембърлин (САЩ) преподава творческо писане в Мичиганския университет. Сътрудничи като редактор на списание Poets & Writers, главен редактор е на Fiction Writers Review, съавтор е на наръчника по художествена документалистика Creative Composition. Негови текстове са излизали в редица периодични издания, сред които Absinthe, Glimmer Train Stories, Granta, Michigan Quarterly Review, Virginia Quarterly Review, Vagabond и др. През 2017 г. е стипендиант на американската комисия „Фулбрайт“ за провеждане на изследователска дейност в България.

TELLING YOUR STORY: THE ART OF THE PERSONAL ESSAY

"The hallmark of the personal essay is its intimacy," writes Phillip Lopate in The Art of the Personal Essay. "The writer seems to be speaking directly into your ear, confiding everything from gossip to wisdom." Unlike formal or academic essays, which are about making claims and arguments, the personal essay is more interested in exploring questions than offering conclusions. In this course we will approach writing as an investigative process, learning to honestly interrogate the self and the world. Whether recounting a trip to a foreign country or a tale from your grandmother, whether describing a coming-of-age experience or a struggle you overcame, we'll learn to construct narratives that both capture those events and allow us to make meaning from them.

To do so, we'll study the techniques of creative nonfiction, drawing on the skills of storytellers to create our essays. These include learning to employ vivid details and description, find a theme, balance narrative and exposition, craft three-dimensional scenes, and develop a unique voice. Acquiring these strategies will allow you not only to produce artful essays, but also foster a more complex understanding of yourself and the world. We'll achieve these goals through a wide range of methods: readings, discussions, in-class exercises, reading responses, outside writing, and workshops. Whether you're passionate about writing and literature already or you're just becoming interested in personal stories, this class will nurture your skills as a reader and a writer. The only requirement is curiosity and a willingness to learn.
Джеремая Чембърлин

ДАТИ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ, МЯСТО

Уъркшопът по творческо писане ще се проведе в периода 20-24 май 2019 в София. Общата продължителност на уъркшопа ще бъде пет дни, при петчасови следобедни работни сесии във всеки един от тях. Уъркшопът ще започне в 13:00 ч. на 20 май (понеделник) и ще приключи в 18:00 ч. на 24 май (петък) 2019. Участието във всички сесии по време на уъркшопа е задължително. От участниците се очаква ежедневно да бъдат на мястото на провеждане на занятията 15-10 минути по-рано. Всички участници ще получат обучителни материали и сертификати, издадени от Фондация "Елизабет Костова".

НАСОКИ, ДОПУСТИМОСТ, КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Уъркшопът е насочен към български ученици от гимназиален курс на обучение: между 14 и 18-годишна възраст. Приемат се кандидати от територията на цялата страна.
2. Кандидатите трябва да владеят английски език: писмено, четимо и говоримо. Уъркшопът ще протече изцяло на английски език.
3. Кандидатите трябва да попълнят и изпратят електронен формуляр за кандидатстване, достъпен ТУК, до 17 април (сряда) 2019.
4. Първите 25 кандидати, допуснати до участие в уъркшопа, ще бъдат уведомени по ел. поща до 24 април (сряда) 2019.
5. При потвърждение на тяхното участие, допуснатите кандидати се регистрират и заплащат ТАКСА-УЧАСТИЕ в размер на 100 лв. на уъркшоп – не по-късно от 1 май (сряда) 2019. Моля, имайте предвид, че ако кандидатите изберат два от трите пролетни уъркшопа, общата такса ще бъде 180 лв. Всички три пролетни уъркшопа  ще струват общо 250 лв.
6. Всички участници трябва да имат подписано разрешение и/или да бъдат надзиравани от възрастен по време на престоя в София. Фондация "Елизабет Костова" не е отговорна за участниците извън програмните сесии.
КАНДИДАТСТВАЙТЕ
 

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

Фондация "Елизабет Костова" осигурява финансова подкрепа за участие, благодарение на партньорски организации.

Финансова подкрепа от Обществения борд на Telus International Europe в България
Фондация "Елизабет Костова", благодарение на Обществения борд на Telus International Europe в България, ще осигури подкрепа за трима участници в уъркшоповете по микро разказ, нехудожествена литература и драма, които живеят извън София, въз основа на техния училищен успех и умения по писане, като покрие техните разходи за път и настаняване.
Моля, имайте предвид, че финансовата подкрепа от Фондация "Елизабет Костова" не включва такси-участие. Всички курсисти ще трябва да заплатят такива такси в потвърждение на тяхното участие.
За да кандидатствате за тази финансова помощ, натиснете бутона "Кандидатствайте" по-горе, като приложите: кратка нехудожествена творба (есе) на английски език, до 2 стандартни страници (3600 знака); както и служебна бележка от Вашето училище, доказваща минимум 5.50 среден успех, формиран от оценките им по Английски език и БЕЛ, получени в предходния учебен срок.

Финансова подкрепа от Фондация "Тръст за социална алтернатива"
Фондация "Елизабет Костова", благодарение на Фондация "Тръст за социална алтернатива", ще осигури подкрепа за шестима участници в уъркшоповете по микро разказ, нехудожествена литература и драма, от ромски произход, които живеят извън София, въз основа на техния училищен успех и умения по писане, като покрие техните такси-участие, разходи за път и настаняване.
За да кандидатствате за тази финансова помощ, натиснете бутона "Кандидатствайте" по-горе, като приложите: кратка драматургична творба (пиеса) на английски език, до 2 стандартни страници (3600 знака); както и служебна бележка от Вашето училище, доказваща минимум 5.50 среден успех, формиран от оценките им по Английски език и БЕЛ, получени в предходния учебен срок.

Финансова подкрепа от Образователен център BRITANICA
BRITANICA ще осигури подкрепа, като заплати такса участие за трима свои ученици – по един във всеки от уъркшоповете – микро разказ, нехудожествена литература и драма. Кандидатите за финансовата подкрепа от BRITANICA трябва да отговарят на условия: да са ученици на BRITANICA, да имат минимум ниво на владеене на английски B2, да изпратят до 17.04.2019 г. текст, в който мотивират кандидатурата си за участие в конкретния уъркшоп. Кандидатите ще бъдат селектирани от Джеремая Чембърлин. За да кандидатствате за тази финансова подкрепа, моля, кликнете тук.  

СЛЕДОБЕДНИ ПОЧИВКИ

В почивките по време на програмата, ще бъдат осигурени хапки, плодове, минерална вода и безалкохолни негазирани напитки за всички участници в уъркшопа, посредством фирма за кетъринг.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ

Всички допуснати кандидати ще бъдат уведомени за тяхното класиране посредством ел. поща.
 

КОНТАКТ

Симона Илиева, координатор, Фондация "Елизабет Костова", silieva[at]ekf.bg 
Copyright © 2007 - 2021 · Фондация „Елизабет Костова“ · Всички права запазени

Абонирайте се за електронния ни бюлетинСледвайте ни