Фондация „Елизабет Костова“

„С настоящото ви уведомяваме, че точката е била забелязана“ от Софи Вераст

Работен вариант: изпълнение, създадено в периода 2 – 5 ноември 2022г. по време на творческа резиденция, част от Международния интердисциплинарен фестивал за творческо писане Leap Off Page, организиран от фондация „Елизабет Костова“.

*концепция: Цвета Дойчева и Софи Вераст *хореография и танц: Цвета Дойчева *текст и изпълнение: Софи Вераст

I

С настоящото ви уведомяваме, че точката е била забелязана. Без съмнение сте чули новините за точката от последните седмици. Само в нашия град за изминалите седем дни точката е била наблюдавана средно 465 пъти на всеки 48 часа. А сега точката е забелязана и в нашата сграда. Дълбоко сме обезпокоени относно точката и се отнасяме сериозно към въпроса за вашата безопасност. 
Това е снимка на точката. Точката изглежда така.
Точката изглежда така.
Виждали ли сте точката? Свържете се с нас.
Доколкото ни е известно, точката е била забелязана 3 пъти в нашата сградата. Веднъж от Джейн, друг път от Джак и още веднъж от Джейн. Точката е била наблюдавана на стълбите и в асансьора. Била е забелязана в банята и кухнята на апартамент 4C. Три пъти. От Джейн, още веднъж от Джейн и един път от Джейн. С настоящото ви уведомяваме, че точката е била забелязана.
Няма причина за паника. Ако видите точката, запазете спокойствие. Въпреки наскоро зачестилите появявания на точката както по света, така и в града ни, досега не са регистрирани случаи на нападение и на този етап няма основание да предполагаме, че точката е опасна, няма основание за паника. 
Ако се паникьосате, моля дишайте.
Ако видите точката, дишайте. Свържете се с нас.
Обадете се на +00 000 00 00 00

II

С настоящото ви уведомяваме, че точката е била забелязана.
Точката изглежда така.
Точката изглежда така.
Ако видите точката, свържете се с нас.
До днес точката е била забелязана 33 пъти в нашата сграда, в повечето случаи от Джейн или Джейн. Докладвано е наблюдение и от страна на Джак, но то остава непотвърдено и като се вземат предвид метаданните на случаите, малко вероятно. Ако разполагате с информация, свържете се с нас.
На този етап нямаме основание да предполагаме, че точката е опасна, но се отнасяме сериозно към въпроса за вашата сигурност, затова ви призоваваме да внимавате. Внимавайте особено в баните и кухните си и ако сте от женски пол (сочи към някои). Според сведенията, голям брой от появяванията в сградата ни, са се случили в бани или кухни и в присъствието на лице от женски пол. Избягвайте, по възможност, повечето миризми, като и най-вече развалена риба и менструална кръв, които има индикации, че привличат точката. Избягвайте, ако е възможно, вагиналните течения. Има сведения от Джейн от ап. 4C (не са приятни).

Точката, според сведения, е заоблена и във всички случаи черна, също така точката, според сведения, раздава съвети честно и често, предпочита в лицето, но и когато й обърнеш гръб. Има сведения за случаи, най-скоро от Джейн, в които например, тъкмо тръгваш, но точката настоява да останеш, защото например „голям панаир направи снощи“ точката многократно заявява и те наставлява да преусмислиш, евентуално, дали ще излезеш навън, дали ще посмееш да си покажеш физиономията.

Докладвани са случаи, един случай на Джейн, на точката да се появява в огледалото, ако ти е тръгнало накриво. Ако страдаш от обезводняване, от секретиране на окото и достатъчна кръвoзагуба, че да е необходим дренаж и броиш на пръсти какво още, всъщност, е изгубено и какви други видове болка има, когато точката се показва и според сведенията, обявява, че не е хубаво да се преувеличава и  "хайде, скъпа", дай една усмивчица накрая, толкова си сладка, когато се стараеш.
 
Горещо препоръчваме на живущите да поддържат чистота в кухните и телата си и ако е възможно да избягват течове, и от миризми да странят. Внимавайте за поведението си въобще: обличайте се добре и изправете стойката, огледайте се хубавичко в огледалото, но без да прекалявате. Особено внимавайте с полите, за които точката, според сведения, отговаря, че дори да ви отиват, градът е пълен с поквара и не са ли някои улици ужасно тъмни и дълги? Доста по-тъмни и дълги от бледите ти крехки бедра, така открояващи се всъщност? И точно сега дали наистина си готова да си навлечеш такава беля? Има сведения, a в нашата сграда броят на наблюденията е стигнал 333. Има сведения и макар за паника съвсем място да няма, призоваваме ръководството – на база на сведения последни – с указ да обяви положение извънредно. 

За точката, че уверявала самотника да не се безпокои, че тя е тук, а сетне обръщала гръб и бавно с кикот изчезвала, има сведения.
За точката, че разколебавала най-сетне решилия се и трезвия - дали случайно не било твърде рано да сме сигурни и дали, може би, да не седнел да изпиел, може би, една бира, има сведения.
За точката, че се появявала има сведения.
Че танцувала и възторжено поздравявала има сведения.
Че била пленителна, ако и изведнъж с размери застрашителни, изведнъж да заразмазвала по пода най-лепкави съсиреци от течения вагинални, има сведения има свдения има сведения има.

*

Това е Джейн, която живее в апартамент 4C открай време.
Това е Джейн, това – прозорецът, до който тя място заема.
От пет сутринта е на крак до прозореца и спомня си онзи път как
се усмихваше, много отдавна, когато беше тъй малка, че все още се мислеше за момче.
Тогава тя имаше план и планът й бе да полети.
И тъй – тя духна в шепи и протегна ръце,
и ги разтвори широко, и в усмивка устни изви.

Това е Джейн и когато падна, падна от от горе.
Това е Джейн и когато падна, пред очите й – петна безразборни,
всичко бе бяло на черни точки, а Джейн падна и когато се стовари,
с радост откри, че е оживяла.
Но когато се стовари, от нея една малка частичка безгласна –
много малка, нищо и никаква –
бе угаснала.

III

С настоящото ви уведомяваме, че точката е била забелязана.
Точката изглежда така.
Точката е била забелязана, точката изглежда така. 

Превод от английски: Марина Стефанова
Copyright © 2007 - 2023 · Фондация „Елизабет Костова“ · Всички права запазени

Абонирайте се за електронния ни бюлетинСледвайте ни