Созополски семинари по творческо писане

Созополски семинари по творческо писане: Издание 2013

Семинарът ще се проведе от 23 до 27 май в Созопол, съпроводен от програма от събития в София, част от проекта "СтолицаЛитература" (20-22 май; 27-29 май 2013).

СОЗОПОЛ, 23-27 май 2013

Програмата в Созопол включва:

  • Уъркшопове по творческо писане, в които петима англоезични писатели от различни страни работят под ръководството на Елизабет Костова, а петима писатели от България работят под ръководството на Владимир Левчев;
  • Гост-лекции на българския писател Владислав Тодоров и американския писател Ричард Русо;
  • Кръгли маси с участието на водещи преподаватели и ръководители на програми по творческо писане от България, Великобритания и САЩ;
  • Литературни четения на български и англоезични писатели.
Проектът се осъществява с подкрепата на Фондация "Америка за България", Луис Рот Ендаумънт, Посолството на САЩ в България, Национален фонд "Култура", както и със съдействието на Община Созопол и "Летище София" ЕАД.
Copyright © 2007 - 2023 · Фондация „Елизабет Костова“ · Всички права запазени