Созополски семинари по творческо писане

Созополски семинари: 

издание по художествена документалистика
Специалното издание на Созополските семинари с фокус художествена документалистика, посветено на десетгодишнината на Фондация "Елизабет Костова", ще се проведе от 8 до 12 юни 2017 в Созопол и ще продължи с програма от събития в София: част от деветото ежегодно издание на СтолицаЛитература (13-15 юни 2017)

СОЗОПОЛ, 8-12 юни 2017

Програмата в Созопол ще включи:
  • Уъркшопове по творческо писане, в които петима англоезични писатели работят под ръководството на Филип Греъм, а петима писатели от България работят под ръководството на Марин Бодаков;
  • Лекции, изнесени от американския автор Филип Гуревич и българския му колега Димитър Кенаров;
  • Кръгли маси с участието на водещи автори, редактори и журналисти от България и САЩ;
  • Индивидуални консултации, насочени към българските и англоезичните участници;
  • Литературни четения на десет български и англоезични участници. 
Copyright © 2007 - 2022 · Фондация „Елизабет Костова“ · Всички права запазени