Созополски семинари по творческо писане

Кишани Видяратна (UK)

Кишани Видяратна (UK)
Редактор съм в „Picador Books“ – импринт на „Pan Macmillan“ във Великобритания – където започнах работа през 2016 г. Имам привилегията да издавам литературни романи, поезия и разнообразни, но все качествени нехудожествени текстове в „Picador“. Страстта ми е да насърчавам дръзки изгряващи писателски таланти и съм дългогодишен външен редактор на The White Review – литературно списание, което излиза четири пъти годишно. Застъпник съм на недостатъчно добре представените писателски гласове и разширявам издателската ни дейност в посока международни автори. Що се отнася до документалистиката, имам подчертан интерес към писатели, които се опълчват на статуквото и критикуват съвременната култура, общество и политика. В художествената литература ме привличат свързаните със света истории, писателите, които изпробват границите, било то по отношение на теми или на форма, както и писането, което прониква в дълбочина. Сред авторите ми са Джейми Куатро, Джулиа Армфийлд, Оливия Лейнг, Андреа Лоулър, Джерико Браун, Миеко Какавами, Сафия Синклер, Бехруз Бучани и Лейли Лонг Солджър. Заедно с нашия издател, за мен е привилегия да издавам Алън Холингхърст, Ема Донахю и Каръл Ан Дъфи. Преди съм работила за „Faber Books“, „Verso“ and „Penguin Random House“.
Copyright © 2007 - 2021 · Фондация „Елизабет Костова“ · Всички права запазени